Straż Miejska miasta Przemyśla od dwudziestu siedmiu lat dba o porządek i spokój w mieście. Wykonujemy zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, przeciwdziałamy aktom wandalizmu. Dniem i nocą służymy pomocą mieszkańcom Przemyśla. Nasz bezpłatny numer alarmowy 986 czynny jest 24h na dobę.