Padła łania

W dniu 8 maja 2018r. około godz. 1110 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące leżącej na poboczu ul. Sanockiej potrąconej sarny. Przybyły na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny stwierdził, iż …

Nieszczęśliwe zdarzenie

Nieszczęśliwe zdarzenie.   W dniu 26 kwietnia 2018r. około godz. 1815 patrol interwencyjny Straży Miejskiej z polecenia dyżurnego udał się na ul. Glazera 2 w Przemyśli, gdzie jak wynikało ze …

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert (o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro) Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1: 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu której działa Straż Miejska w Przemyślu, z siedzibą przy …

Uszkodzony namiot wystawowy

     W dniu 23 marca br. o godz. 23.12 funkcjonariusz Straży Miejskiej pracujący w centrum monitoringu miejskiego zauważył, że przez Rynek przechodzi grupa kilku osób. Na wysokości budynku Urzędu Miejskiego …

Tu jest Koperta Życia

Tu jest koperta życia   Straż Miejska w Przemyślu aktywnie włączyła się w propagowanie i rozwój akcji „Koperta życia”. Przedmiotowa koperta życia to zestaw składający się z plastikowej, zamykanej na …