Zaproszenie do składania ofert nr 1

Zaproszenie do składania ofert   Zgodnie z zarządzeniem nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30000 EURO.   Przedmiotem …