Święto Straży Miejskiej

Uroczyste obchody Święta Straży Miejskiej w Przemyślu rozpoczęły się Mszą Świętą, odprawioną w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, której przewodniczył
i homilię wygłosił proboszcz katedry ks. prałat Mieczysław Rusin. Eucharystię koncelebrowali  ks. prałat Janusz Mączka oraz ks. ppłk Jerzy Mokrauz.

Po skończonej Mszy Św. funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście udali się do sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 

Prezydent Miasta Przemyśla oraz Komendant Straży Miejskiej, w związku z  wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez strażników, wręczył awanse na wyższe stanowiska służbowe. I tak, awansowani zostali:

1. Marek Miśko –- na stanowisko Inspektora

2. Henryk Bobko –na stanowisko Starszego  Inspektora

3. Stanisław Buczyński –na stanowisko  Starszego Inspektora

4. Stanisław Marmura –na stanowisko Starszego Inspektora

Ponadto, w uznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i przejawianiem inicjatywy  w pracy na rzecz Straży  urlop nagrodowy w wymiarze dwóch dni otrzymali:

1. Ireneusz Bijan

2. Ryszard Kowalik

3. Marcin Łabuński

4. Piotr Staszkiewicz

Natomiasta listy gratulacyjne z okazji 25-lecia pracy w Straży Miejskiej w Przemyślu otrzymali:

1. Stanisław Buczyński 

2. Stanisław Marmura

3. Robert Pudysz

            Podczas uroczystego apelu nie zabrakło przemówień, gratulacji i życzeń składanych przez Prezydenta Miasta, parlamentarzystów, radnych oraz dowódców, komendantów i naczelników jednostek współpracujących ze Strażą.

Z okazji święta listy gratulacyjne przesłali Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński oraz prof. dr hab. Pan Marek Bojarski.