Zabezpieczenie Wszystkich Świętych

W dniach od 28 października do 1 listopada br. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu uczestniczyli w zabezpieczeniu okolic przemyskich cmentarzy. I tak, w dniu 28 października od godz. 900  do godz.  1700 w kontrolowaniu okolic cmentarza brało udział 11 strażników, w dniu 29 października – 10, w dniu 30 października  – 12 i  w dniu 31 października – 11, Ponadto w dniu 1 listopada 13 zostało oddelegowanych do Komendy Miejskiej Policji celem wsparcia policyjnej Akcji Znicz.

W związku ze Świętem Zmarłych została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicy Cmentarza Głównego przy ul. Słowackiego, dlatego też głównym zadaniem, w tym okresie było utrzymanie płynności przejazdu pojazdów i porządku w ruchu drogowym. Ponadto strażnicy pomagali kierowcom w bezpiecznym znalezieniu miejsca do zaparkowania samochodów.