Martwy Dzik

W dniu 8 grudnia 2017r. około godz. 915 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, iż w pobliżu ul. Bakończyckiej w Przemyślu leży worek, w którym znajduje się najprawdopodobniej martwy dzik. Przybyły na miejsce zdarzenia patrol, potwierdził jego zasadność – w pobliżu drogi wyjazdowej z terenu działek przy ul. Bakończyckiej  znajdował się worek, z którego wystawała głowa martwego dzika. W związku z powyższym na miejsce zdarzenia został wezwany patrol Policji, celem dalszego prowadzenia sprawy. O zaistniałej sytuacji został również poinformowany Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu.