Zaproszenie do składania ofert nr 2

2. Zaproszenie do składania ofert

 

 do utrzymania serwisowego punktów kamerowych

monitoringu miejskiego miasta Przemyśl

 

Zamawiający:

Straż Miejska Przemyśl

ul. Sportowa 8

37-700 Przemyśl

 

 

Straż Miejska w Przemyślu składa zamówienie na świadczenie usług serwisowych
i konserwacyjnych Systemu Monitoringu Wizyjnego IP miasta Przemyśla składającego się z kamer umieszczonych:

 1. Plac Konstytucji – Kamera szybkoobrotowa IP HD-9622IR – 1 sztuka;
 2. skrzyżowanie ulic Czarnieckiego z Kopernika – Kamera szybkoobrotowa IP HD-9622IR – 1 sztuka

Wymienione kamery sterowane są konsolą PTZ HD-K01  pracującą w standardzie Pelco-d,  z podglądem  i rejestracją obrazu w centrum monitoringu miejskiego z siedzibą w Komendzie Miejskiej Policji ul. Bohaterów Getta 1 w Przemyślu;

 1. 2 sztuki kamer Megapikselowych IPOX HD-2036TV zainstalowanych na  ul. Ofiar Katynia –  podgląd w budynku Straży Miejskiej w Przemyślu stanowisko dyżurnego online (bez rejestracji obrazu).

Transmisja sygnału wideo z kamer pozycja 1 do 3, przesył danych odbywa się w technologii po adresie tcp/ip światłowodem udostępnionym przez firmę Alfa Komputer System ul. Krasińskiego 15 w Przemyślu;

 1. 2 sztuki kamer IP PX-TZIP 4030-E umieszczonych na Placu Dominikańskim w Przemyślu. Podgląd i rejestracja obrazu odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego (stanowisko ochrony).

Transmisja sygnału wideo z kamer przesyłana jest drogą radiową Most bezprzewodowy punkt-punkt 5 GHz Ubiquiti NanoBeam (lokalizacja Plac Dominikański – dach budynku Urzędu Miejskiego Rynek 1).

 

Zakres prac dotyczący kamer oraz sposobu zasilania urządzeń:

 

 1. sprawdzenie jakości zamocowania kamery – stan uchwytu kamerowego, elementów montażowych, wymiana elementów montażowych (takich jak opaski itp.), które mogły ulec degradacji;
 2. sprawdzenie szczelności kamery oraz wyprowadzeń kablowych;
 3. mycie obiektywów kamer oraz ich obudowy (na zgłoszenie Zamawiającego);
 4. otwarcie i sprawdzenie mechanizmów kamery (dotyczy kamer szybkoobrotowych);
 5. wymianę elementów, które mogły ulec degradacji;
 6. sprawdzanie okablowania zasilającego wraz ze sposobem zabezpieczenia;
 7. częstotliwość usługi konserwacji Wykonawca wykona po uprzedniej konsultacji
      z Zamawiającym.

 

 

 

 

Zakres prac dotyczących systemu przesyłu obrazu

 

Sprawdzanie jakości wykonanych połączeń, służących do przesyłu danych  pomiędzy punktem kamerowym, a Centrum Monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji ul. Boh. Getta 1 w Przemyślu.

 

W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany elementów systemu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki ekspertyzy zdemontowanych urządzeń, wykonane przez jednostki autoryzowane.

Wszystkie czynności serwisowe powinny zostać opisane w książce eksploatacji monitoringu wizyjnego.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

 

Ofertę można składać w wersji elektronicznej, tradycyjnej tj. listu poleconego oraz osobiście w siedzibie Straży Miejskiej ul. Sportowa 8 w Przemyślu  do dnia 21.03.2017 roku.   Oferty złożone po terminie lub podpisane przez osoby które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

 

Kryterium oceny ofert 100% cena brutto.

 

Zamawiający powiadomi  Wykonawcę o jego wyborze telefonicznie lub mailowo.

 

 

 

 

Sporz. Józef Żmudzki

Tel 16 676 7070   

 

               

 

                                                              Zatwierdzam

                                                                                         Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu