Zaproszenie do składania ofert nr 3

Przemyśl,26.05.2017.

                 

 

Zaproszenie/ogłoszenie

 

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro zaprasza do składania ofert na:

 

Wykonanie monitoringu wizyjnego

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac niezbędnych do realizacji  rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 4 kamery IP, przesyłające sygnał drogą radiową.

 

 

 

1. Zakres zamówienia obejmuje:

– przygotowanie projektu i wykonanie prac instalacyjnych ( w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą),

– dostawę i montaż 2 szt. kamer kopułowych typu BCS- DMIP 3300 IR- V- III 3 Mpx IR 60 m na obiektach klasztornych OO. Karmelitów Bosych przy ul. Karmelickiej 1  w Przemyślu,

– dostawę i montaż 2 szt. kamer kopułowych typu BCS- DMIP 3300 IR- V- III 3 Mpx IR 60 m na  budynkach przy ul. Katedralnej 5 i Plac Katedralny 2 w Przemyślu,

– dostawę i montaż anten do przesyłu sygnału (ilość niezbędna do realizacji projektu),

– dostawę i montaż w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 1 monitora  Dell P 2317 H do podglądu obrazu

– wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej punkty kamerowe na obiektach klasztornych OO. Karmelitów Bosych przy ul. Karmelickiej 1  w Przemyślu,

– wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej punkty kamerowe na  budynkach przy
ul. Katedralnej 5 i Plac Katedralny 2 w Przemyślu,  

– budowę mostu   bezprzewodowego pomiędzy punktami kamerowymi, a  stanowiskiem ochrony zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 1,

– zintegrowanie istniejącego systemu monitoringu w skład którego wchodzą 2 punkty   kamerowe zlokalizowane na Placu Dominikańskim oraz 2 punkty kamerowe zlokalizowane
 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wodna 11, z nowo wybudowanymi punktami,

– sprawdzenie jakości wykonanych połączeń,

– uruchomienie systemu i przeszkolenie osób obsługujących.

2. Termin realizacji zamówienia: 19.06.2017r.

3Termin składania ofert – wyznacza się na 5.06.2017r.

Ofertę można składać w  siedzibie Straży Miejskiej  ul. Sportowa 8 w Przemyślu
lub za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej na adres Emil:  administracja@smprzemysl.pl.
Oferta musi być oznaczona napisem „Oferta – Wykonanie monitoringu wizyjnego”.

4. Termin otwarcia ofert – wyznacza się na 6.06.2017r.

5. Cena podana w ofercie musi być ceną brutto za cały zakres zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

7. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 EURO Oferentom
nie przysługuje  prawo do składania protestów i odwołań.

 

Komendant

Straży Miejskiej

w Przemyślu