Zaproszenie do składania ofert nr 4

Zaproszenie/ogłoszenie

 

 

 

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie monitoringu wizyjnego

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac niezbędnych do realizacji projektu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Przemyśl, złożonego przez Zarząd Osiedla Nr 3 „Warneńczyka” pn. „Punkt kamerowy na obiekcie przedszkola przy ulicy Dolińskiego 4 w Przemyślu, w skład którego wchodzić mają trzy kamery stacjonarne  – monitoring własny”. Obszar monitorowany to ciąg pieszy łączący ul. Dolińskiego z ul. Goszczyńskiego ( zdjęcie poglądowe).

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
  • przygotowanie projektu i wykonanie prac instalacyjnych (w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą),
  • dostawę i montaż 3 szt. kamer kopułowych IP 3 mpx  BCS DMIP 3300 IR-E- III na budynku przedszkola miejskiego nr 12 przy ulicy Dolińskiego 4 w Przemyślu,
  • dostawę i montaż w budynku przedszkola miejskiego nr 12  przy ul. Dolińskiego 4
   w Przemyślu monitora komputerowego 19 calowego model 1909 w dell do podglądu obrazu,
  • dostawa i montaż w budynku przedszkola miejskiego nr 12  przy ul. Dolińskiego 4
   w Przemyślu czterokanałowego rejestratora obrazu typu IP BCS – NVR 04015ME II oraz konfiguracja systemu,
  • dostawa i montaż dysku twardego 1 tb służącego do archiwizacji zarejestrowanego obrazu,
  • wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej punkty kamerowe na budynku przedszkola miejskiego nr 12  przy ul. Dolińskiego 4 w Przemyślu,
  • dostawa  akcesoriów niezbędnych do montażu kamer takich jak:  mocowania, dyble, rurki, przewody
  • zakup i montaż swicza POE do zasilania systemu kamer i komunikacji,
  • sprawdzenie jakości wykonanych połączeń,
  • uruchomienie systemu i przeszkolenie osób obsługujących.
 2. Termin realizacji zamówienia: 09.10.2017        
 3. Termin składania ofert – wyznacza się na 18.09.2017
  Ofertę można składać w  siedzibie Straży Miejskiej  ul. Sportowa 8 w Przemyślu
  lub za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej na adres Emil:  administracja@smprzemysl.pl.
  Oferta musi być oznaczona napisem „Oferta – Wykonanie monitoringu wizyjnego”.
 4. Termin otwarcia ofert – wyznacza się na 19.09.2017
 5. Cena podana w ofercie musi być ceną brutto za cały zakres zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 7. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 EURO Oferentom
  nie przysługuje  prawo do składania protestów i odwołań.

 

Jan Geneja

Komendant Straży Miejskiej

w Przemyślu

1 myśl na temat “Zaproszenie do składania ofert nr 4

 1. smprzemysl Autor wpisu

  ROSTRZYGNIĘCIE OFERTY NR 4
  Ofera na „Punkt kamerowy na obiekcie przedszkola przy ulicy Dolińskiego 4 w Przemyślu, w skład którego wchodzić mają trzy kamery stacjonarne – monitoring własny” – została wybrana oferta firmy SHL Scoon Hardware Lab ul. Franciszkańska 2 w Przemyślu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.