Przedłuża się termin naboru na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu

Przedłuża się termin naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 9 kwietnia 2018r., w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu Komendant Straży Miejskiej informuje, że termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do dnia 14 maja 2018r., do godz. 1500. Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja), niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu, nie później jednak niż 21 maja 2018 r.