Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

(o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro)

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1: 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu której działa Straż Miejska w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Sportowej 8; 37-700 Przemyśl na podstawie zarządzenia nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na:

dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Przemyślu

Opis przedmiotu zamówienia:

A

Wymagania ogólne

1 Samochód fabrycznie nowy
2 Rok produkcji 2018
3 Szacunkowa wartość brutto do 50 000 zł.
4 Liczba miejsc – 5 lub więcej
5 Skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegowa
6 Kolor: srebrny
7 Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 540 kg
8. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
B

Silnik

1. Pojemność od 1 400cm3
2 Rodzaj paliwa – benzyna , LPG
C

Wyposażenie dodatkowe:

1. ABS
2. Klimatyzacja
3. Centralny zamek
4. Immobilizer
5. ASR (kontrola trakcji)
6. ESP
7. Wspomaganie kierownicy
8. Radioodtwarzacz
 1. Serwis gwarancyjny samochodu na terenie województwa podkarpackiego.

 1. Termin realizacji zamówienia : nie później niż do 28 września 2018 r.
 1. Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu ul. Sportowa 8 lub osobisty po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.
 2. Kryteria oceny ofert: cena: 100%. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejsza.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przy ul. Sportowej 8 lub w formie elektronicznej na adres e- mail: administracja@smprzemysl.pl. do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 1000.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu w dniu 3 lipca 2018 o godz. 1100.
 5. Samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji i dopuszczenia do ruchu.

 6. W ofercie należy podać wartość netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.

 7. Sposób przygotowania oferty:

 8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „oferta dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Przemyślu, nie otwierać przed 2 lipca 2018 r. przed godziną 11”.

 9. Dostawca wystawi fakturę VAT w n/w sposób:

 10. Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl; Rynek 1; 37-700 Przemyśl; NIP:795-231-95-92; Odbiorca: Straż Miejska ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z dostawcami jest: p. Mariusz Migdal; tel. 16 676 70 70.

Komendant Straży Miejskiej w Przemyśl

Jan Geneja

Przemyśl, dnia: 25.06.2018 r.

 

 

Informacja dotycząca zakupu samochodu dla Straży Miejskiej w Przemyślu

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu, informuje,że wpłynęła jedna oferta na zakup samochodu, spełniająca wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym z dnia 25 czerwca br. W związku z powyższym została wybrana oferta na pojazd Dacia Dokker Open 1,6 SCe LPG
O dokonanym wyborze oferent został poinformowany telefonicznie.

Komendant Straży Miejskiej w Przemyśl

Jan Geneja

Przemyśl, dnia: 6.07.2018 r.