Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodów służbowych

OGŁOSZENIE

o II przetargu na sprzedaż samochodów służbowych

 

 

Gmina Miejska Przemyśl; Rynek 1,   37-700 Przemyśl w imieniu której działa  Straż Miejska ul. Sportowa 8, 37-700 Przemyśl

 

ogłasza II przetarg

 

na  sprzedaż następujących samochodów służbowych:

 

  1. Samochód marki Fiat DOBLO

 

Kolor                                                      czerwony                                 

Rok produkcji                                         2007

Status pojazdu                                       używany

Nr nadwozia                                          ZFA22300005571626  

Ilość miejsc                                            5

Rodzaj pojazdu                                      osobowy

Pojemność silnika                               1248,88 cm3

Rodzaj paliwa                                        olej napędowy             

Nr rej.                                                    RP 24457

Stan licznika                                         274 090 km

 

Cena wywoławcza:  4305,00 pln /słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych/

 

 

  1. Samochód marki Fiat DOBLO

 

Kolor                                                      czerwony                                 

Rok produkcji                                         2007

Status pojazdu                                       używany

Nr nadwozia                                          ZFA22300005571720

Ilość miejsc                                            5

Rodzaj pojazdu                                      osobowy

Pojemność silnika                               1248,88 cm3

Rodzaj paliwa                                        olej napędowy             

Nr rej.                                                    RP 24456

Stan licznika                                         269 480 km

 

Cena wywoławcza: 4305,00 pln /słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych/

 

 

 

Sprzedaż w formie przetargu odbędzie się w dniu 22 listopada 2018r. o godzinie 10:30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sportowa 8 w Przemyślu.

 

Termin składania ofert: 22 listopada 2018r., do godziny 9:50,  

Miejsce składania ofert: Straż Miejska w Przemyślu ul. Sportowa 8, 37-700 Przemyśl  – sekretariat.

Ofertę  należy złożyć wraz  z  (zał. nr 1)  w zaklejonej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

 

Straż Miejska w Przemyślu

  1. Sportowa 8

37-700 Przemyśl

„ Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Fiat Doblo nr rej ……….

Nie otwierać przed dniem 22 listopada 2018r.  przed godziną 10:00”.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych, pięćdziesiąt groszy)

Ww. kwotę  należy wpłacić  do dnia 22 listopada 2018r. do godz. 9:50 w kasie Straży Miejskiej w Przemyślu ul. Sportowa 8, 37-700 Przemyśl. 

 

Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w dniu 22 listopada 2018r.  o godzinie 10:05 w siedzibie Straży Miejskiej ul. Sportowa 8 w Przemyślu.

Komisja wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży/faktury.

 

Pojazd można oglądać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sportowej 8 w Przemyślu  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Informacji udziela Zastępca Komendanta Mariusz Migdal tel. 16 676 70 70

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia na sprzedaż samochodu
  2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia na sprzedaż samochodu