Informacja dotycząca zabudowy samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Przemyślu

 

Informacja dotycząca zabudowy samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Przemyślu.

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu informuje, że wpłynęła jedna oferta na zabudowę samochodu specjalnego, spełniająca wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym z dnia 28 lutego 2019r. W związku z powyższym została wybrana oferta GRUAU Polska Sp.z.o.o. Daszyna 29A, 99-107 Daszyna.

Komendant Straży Miejskiej

w Przemyślu

Jan Geneja