Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego – Aplikanta w Straży Miejskiej w Przemyślu

 

 

       

 

Przemyśl, dnia 27 czerwca 2019r

 

 Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego – Aplikanta w Straży Miejskiej w Przemyślu

 

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego – Aplikanta (2 etaty) został wybrany Pan Krzysztof Trojan zamieszkały w Przemyślu oraz Pan  Tomasz Wardęga zamieszkały  w Przemyślu.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie zarządzenia Nr 5/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Komendanta Straży Miejskiej  w Przemyślu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla dokonania wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego – Aplikanta w Straży Miejskiej  w Przemyślu, Komisja Rekrutacyjna na swoim posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r. stwierdziła, że : wpłynęło 5 ofert, z czego wszystkie zostały przyjęte z uwagi na spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o naborze tj. spełnienie wymagań niezbędnych  oraz przedłożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń.        Do dalszego etapu Komisja zakwalifikowała 5 ofert. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostali poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się dnia 26 czerwca 2019 r. od godziny 09.00.

Dnia 26 czerwca 2019 r. Komisja kwalifikacyjna dokonała wyboru na w/w stanowisko
Pana Krzysztofa Trojan  oraz Pana Tomasza Wardęga tj. osoby, które spełniły wszystkie podane w ogłoszeniu o naborze wymagania niezbędne oraz przedłożyli wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Osoby te w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się najlepszą znajomością zagadnień na temat działalności Straży Miejskiej, przepisów samorządowych oraz uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej  w Przemyślu.   

 

 

Jan Geneja

Komendant Straży Miejskiej

w Przemyślu