Informacja o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego.

Przemyśl dnia 09.07.2019 rok

 

Informacja o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego.

            Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1; 37-700 Przemyśl NIP 795-231-95-92 w imieniu której działa Straż Miejska w Przemyślu; ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl

reprezentowana przez:

Jana Geneję – Komendanta Straży Miejskiej – informuje że: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa     (Dz. U z 2017 r. poz. 729) posiada zbędne lub zużyte składniki majątku wg poniższego wykazu:

  1. Kamera kopułowa szybkoobrotowa Panasonic WV-CW590/G 1 szt.
  2. Kamera kopułowa szybkoobrotowa Panasonic WV-CW590C/G 1 szt.
  3. Kamera dualna SPECTRA-IIISE – 1 szt.
  4. Kamera IP-HD-9622 IR 1 szt.
  5. Klawiatura KBD 300A – sterująca kamerami systemu monitoringu wizyjnego.

Wnioski oraz oferty kupna należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2019 r. na adres:

Straż Miejska w Przemyślu ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl.