Interwencję do Straży Miejskiej w Przemyślu można zgłaszać:

a) całodobowo pod bezpłatny numer alarmowy 986,

b) osobiście w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sportowej 8,

c) pisemnie pod adresem: ul. Sportowa 8, 37-700 Przemyśl,

d) drogą elektroniczną na adres: administracja@smprzemysl.pl

 

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Komendant lub Zastępca Komendanta albo upoważniona przez niego osoba w każdy wtorek w godz. 1300 – 1600