Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta Przemyśla, działająca w formie jednostki budżetowej.