Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert (o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro) Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1: 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu której działa Straż Miejska w Przemyślu, z siedzibą przy …