Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej z 2005r. ustanowiony został tytuł Honorowego Strażnika Straży Miejskiej w Przemyślu.

Tytuł ten do tej pory otrzymały następujące osoby:

Andrzej Matusiewicz
śp. Heidi Wernerus-Neuman
dr inż. Józef Hałyk
nadinspektor Józef Gdański
Dominik Tracz
JE. Arcybiskup Józef Michalik
prof. zw. dr Hab. Marek Bojarski
Anna Ekiert