W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się dwa Oddziały:
1. Oddział Stare Miasto
2. Oddział Zasanie

w ramach których funkcjonują Sekcje oraz Piony i samodzielne stanowiska.

W Oddziale Stare Miasto funkcjonują następujące Sekcje:

– Sekcja Patrolowo-Interwencyjna,

– Sekcja Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego

– Sekcja Monitoringu Wizyjnego.

W Oddziale Zasanie funkcjonują następujące Sekcje:
– Sekcja Postępowań w Sprawach o Wykroczeniach,

– Sekcja Ekologiczna,

– Sekcja Dzielnicowych i Profilaktyki,

– Sekcja Ochrony Obiektów.

W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się następujące Piony:

– Pion Księgowości

– Pion Kadr i Spraw Organizacyjnych

– Pion Administracyjno Biurowy

– Pion Obsługi

Ponadto wyodrębnia się następujące samodzielne stanowiska:

– Inspektor BHP,

– Informatyk,

– Radca Prawny