Struktura własnościowa

Mienie znajdujące się we władaniu Straży Miejskiej w Przemyślu, będącej jednostką organizacyjną miasta  stanowi własność miasta Przemyśla

Majątek

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej w Przemyślu obejmuje w szczególności:

  • nieruchomość, przeznaczoną na siedzibę Sraży,
  • mienie ruchome, w tym m. in.: pojazdy, urządzenia techniczne, urządzenia i wyposażenie biurowe, środki przymusu bezpośredniego, umundurowanie strażników, sprzęt i programy informatyczne.
  • środki finansowe stanowiące budżet Straży Miejskiej w Przemyślu,